Trang chủ / Các thánh / Các Thánh Tông đồ

Các Thánh Tông đồ

March, 2018

 • 19 March

  Một số vị thánh giải thích tại sao nên sùng kính thánh Cả Giuse

  Một số vị thánh giải thích tại sao nên sùng kính thánh Cả Giuse

  Thánh nữ Têrêsa Avila nguyên là một nữ tu dòng Kín Cát minh. Ngài có lòng sùng kính thánh Giuse cách đặc biệt và ngài cho biết rằng thánh Giuse không bao giờ từ chối điều gì ngài cầu xin vào ngày lễ kính thánh nhân, ngày 19 tháng 3. …

 • 14 March

  Các Tông đồ đã chết cách nào?

  Các Tông đồ đã chết cách nào?

  1. Thánh Mátthêu chịu tuẫn đạo ở Ethiopia. Người ta đã dùng một thanh gươm để giết chết ngài. 2. Thánh Máccô chết ở Alexandria, Ai Cập. Người ta đã dùng những con ngựa để kéo lê ngài qua các đường phố cho đến chết. 3. Thánh Luca bị treo cổ ở Hy Lạp vì đã giảng …

January, 2018

 • 25 January

  Đặc sủng của Thiên Chúa (26.01.2018 – Lễ thánh Timôthê và thánh Titô, Giám mục)

  Lời Chúa: 2 Tm 1, 1-8 1Tôi là Phao-lô, Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, do ý muốn của Thiên Chúa, chiếu theo lời Thiên Chúa hứa ban sự sống vốn có trong Đức Ki-tô Giê-su,2 gửi anh Ti-mô-thê, người con yêu dấu. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức …

 • 25 January

  Con phải làm gì? (25.1.2018 – Thứ Năm – Thánh Phaolô Tông đồ, trở lại)

  Lời Chúa: Cv 22, 3-16 3 “Tôi là người Do-thái, sinh ở Tác-xô miền Ki-li-ki-a, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này; dưới chân ông Ga-ma-li-ên, tôi đã được giáo dục để giữ Luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên …

 • 24 January

  Điều thú vị trong Tin Mừng của Thánh Gioan

  Thánh Gioan và Tin Mừng của Thánh Gioan có rất nhiều điểm thú vị mà có lẽ ta chưa biết được hết. Thánh Gioan tuy là em Thánh Giacôbê nhưng lại rất thân thiết với Thánh Phêrô – Vì những lần mạc khải riêng, cả hai Thánh đều được đi …