Trang chủ / Các thánh / Thánh Giuse (trang 2)

Thánh Giuse

February, 2018

  • 28 February

    Tại sao tượng Đức Mẹ bên trái, còn thánh Giuse bên phải?

    Tại sao tượng Đức Mẹ bên trái còn Thánh Giuse bên phải?

    Khi bước vào các nhà thờ Công giáo, chúng ta thường thấy tượng Đức Mẹ đặt bên trái bàn thờ và tượng thánh Giuse ở bên phải. Sự bố trí này không phải do ngẫu nhiên. Đúng là không có những quy tắc cụ thể về việc bài trí các …