Trang chủ / Lời Chúa / Lời Chúa hằng ngày (trang 2)

Lời Chúa hằng ngày

Lời Chúa hằng ngày

Con Người làm chủ ngày sabát

(16.1.2018 – Thứ Ba Tuần 2 Thường niên) Lời Chúa: Mc 2,23-28 23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. 24 Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su : “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì …

Đọc thêm »

Anh giơ tay ra! Thứ Tư Tuần 2 Thường niên

(17.01.2018 – Thứ Tư Tuần 2 Thường niên) Lời Chúa: Mc 3, 1-6 1 Khi ấy, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay.2 Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người.3 Đức Giê-su bảo người …

Đọc thêm »

Chữa lành nhiều bệnh nhân – Thứ Năm Tuần 2 Thường niên

(18.01.2018 – Thứ Năm Tuần 2 Thường niên) Lời Chúa: Mc 3, 7-12 7 Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê,8 từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên …

Đọc thêm »

Đến với Người, ở với Người – Thứ Sáu Tuần 2 Thường niên

(19.01.2018 – Thứ Sáu Tuần 2 Thường niên) Lời Chúa: Mc 3, 13-19 13 Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người.14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông …

Đọc thêm »