Trang chủ / Lời Chúa (trang 10)

Lời Chúa

Cầu nguyện mỗi ngày, Lời Chúa mỗi ngày, cảm nhận

KINH CẦU CHO CÁC BỆNH NHÂN

KINH CẦU CHO CÁC BỆNH NHÂN Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy ở bên những bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người đã bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng …

Đọc thêm »

Lời Chúa để vác Thánh Giá theo Ngài

Chúa không bảo chúng ta đi tìm Thập giá, nhưng là hãy vác lấy Thập giá mình. Một cách nào đó, không ai có thể thoát khỏi Thập giá trong cuộc sống…Đau khổ không phải là một đày đọa con người phải gánh chịu, mà là một phương thế nên thánh. …

Đọc thêm »

Đặc sủng của Thiên Chúa (26.01.2018 – Lễ thánh Timôthê và thánh Titô, Giám mục)

Lời Chúa: 2 Tm 1, 1-8 1Tôi là Phao-lô, Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, do ý muốn của Thiên Chúa, chiếu theo lời Thiên Chúa hứa ban sự sống vốn có trong Đức Ki-tô Giê-su,2 gửi anh Ti-mô-thê, người con yêu dấu. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức …

Đọc thêm »

Con phải làm gì? (25.1.2018 – Thứ Năm – Thánh Phaolô Tông đồ, trở lại)

Lời Chúa: Cv 22, 3-16 3 “Tôi là người Do-thái, sinh ở Tác-xô miền Ki-li-ki-a, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này; dưới chân ông Ga-ma-li-ên, tôi đã được giáo dục để giữ Luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên …

Đọc thêm »

15 lời hứa của Đức Mẹ cho những ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi

Tất cả hội viên hội Mân Côi, và những ai không ở trong Hội, mà có lòng sùng kính Đức Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi, thì cũng nên hiểu biết và thuộc 15 điều Đức Mẹ đã hứa, qua thánh Dôminicô, cho những ai siêng năng đọc kinh Mân …

Đọc thêm »

Lời Chúa Hằng Ngày: THỨ TƯ TUẦN 3 TN

THỨ TƯ TUẦN 3 TN Bài đọc 1 2 Sm 7,4-17 Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, và Ta sẽ làm cho vương quyền nó được vững bền. Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 4 Đêm ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Na-than …

Đọc thêm »

Kinh xin ơn bình an gia đình

Kính lạy Thánh Cả Giuse, Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Giêsu. Xưa kia ba Đấng đã cùng nhau chia vui sẻ buồn/ qua cuộc sống khó nghèo ở Nagiaret. Chúng con xin dâng gia đình chúng con cho Thánh Gia. Xin cho mọi người già trẻ lớn bé trong …

Đọc thêm »

Cách Lần Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa lúc 3h chiều

Thông điệp Lòng Chúa Thương Xót được Chúa Giêsu truyền cho chị nữ tu Faustina Kowalska người Balan vào ngày 22, tháng 2, năm 1931. Qua thông điệp này, Chúa muốn chúng ta biết rằng Thiên Chúa yêu thương hết thảy mọi người chúng ta. Người muốn chúng ta hãy tìm đến …

Đọc thêm »

Hãy Theo Tôi (21.01.2018 – Chúa nhật 3 Thường niên năm B)

Lời Chúa: (Mc 1, 14-20) Sau khi ông Gioan bị nộp, Ðức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Người đang đi dọc …

Đọc thêm »

“Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần… Các anh hãy theo tôi” – Chúa Nhật III Thường Niên – Năm B)

“Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần… Các anh hãy theo tôi” (Mc 1, 14-20) Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám …

Đọc thêm »