Trang chủ / Lời Chúa (trang 12)

Lời Chúa

Cầu nguyện mỗi ngày, Lời Chúa mỗi ngày, cảm nhận

Chữa lành nhiều bệnh nhân – Thứ Năm Tuần 2 Thường niên

(18.01.2018 – Thứ Năm Tuần 2 Thường niên) Lời Chúa: Mc 3, 7-12 7 Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê,8 từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên …

Đọc thêm »

Đến với Người, ở với Người – Thứ Sáu Tuần 2 Thường niên

(19.01.2018 – Thứ Sáu Tuần 2 Thường niên) Lời Chúa: Mc 3, 13-19 13 Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người.14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông …

Đọc thêm »