Trang chủ / Thư viện - Tài liệu / File thiết kế – Hình ảnh

File thiết kế – Hình ảnh

[Infographic – Thông tin bằng đồ họa] Ăn Chay và Kiêng Thịt

Bạn biết gì về việc Ăn Chay của người Công Giáo chúng ta? Nó có gì khác so với các Tôn Giáo Khác? Bạn đã từng thắc mắc tại Ăn Chay và Kiêng Thịt của Người Công Giáo chúng ta ra sao không? Xin mời bạn cùng xem một vài …

Đọc thêm »