Trang chủ / Xã hội (trang 21)

Xã hội

Thông tin đời sống xã hội, bình luận – phóng sự

Hiệp sĩ Đại thánh giá thầm lặng giúp đời

“Yêu dân tộc nên tôi nỗ lực hết mình, không nhằm được tôn vinh và để được tôn vinh, mà để cho con cháu đời sau của chúng ta”. Đó là chia sẻ của ông Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh, người châu Á đầu tiên được giáo hoàng phong Hiệp …

Đọc thêm »