Trang chủ / Lời Chúa / Bài giảng - Giáo huấn / Giáo hội có đặc tính của người phụ nữ và người mẹ như Mẹ Maria