Trang chủ / Lời Chúa / Kinh nguyện hằng ngày / Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Tư

Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình: Tối Thứ Tư

KINH NGUYỆN BUỔI TỐI

TỐI THỨ TƯ

Kính Thánh Cả Giuse

Ý cầu nguyện:

Cầu cho giới gia trưởng, cầu cho gia đình

1. LÀM DẤU THÁNH GIÁ: Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.

2. ĐỌC KINH (hoặc hát xin ơn) CHÚA THÁNH THẦN

a. Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

b. Hát Kinh Đức Chúa Thánh Thần

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

ÐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp, ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng. 

3. KINH XÉT MÌNH

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

4. KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa (con), Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

5. KINH TIN

Lạy Chúa (con), con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

6. KINH CẬY

Lạy Chúa (con), con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

7. KINH KÍNH MẾN

Lạy Chúa (con), con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

8. KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

9. TUNG HÔ LỜI CHÚA

Allêluia! Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Allêluia! Lời Chúa khác chi như giòng suối. Allêluia! Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống. Phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy Lời luôn. Allêluia.

(Mùa Chay không hát Allêluia, có thể hát Bài “Lắng Nghe Lời Chúa” để thay thế).

10. LỜI CHÚA (chọn Tin Mừng theo ngày): 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh… (Suy Niệm và Cầu Nguyện).

11. LẦN HẠT (tuỳ hoàn cảnh và thời gian để lần hạt: 1 chục,… 5 chục)

MẦU NHIỆM MỪNG

Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại.

– Hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ và nói : “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết ? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi”. (Lc 1,38).

Suy gẫm : Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ Hai thì ngắm : Đức Chúa Giêsu lên trời.

– “Đang khi chúc lành cho các môn đệ. Đức Giêsu rời khỏi các ông, và được đem lên trời”. (Lc 24,51).

Suy gẫm : Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.

Thứ Ba thì ngắm : Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

– “Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho”. (Cv 2,4).

Suy gẫm : Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ Bốn thì ngắm : Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời.

– “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. (Mt 12,50).

Suy gẫm : Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ Năm thì ngắm : Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời.

– “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”. (Lc 2,46).

Suy gẫm : Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta, được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

12. KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở, kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

13. LỜI NGUYỆN TỐI THỨ TƯ

Lạy Chúa Giêsu Kitô khiêm nhường và hiền hậu / ách của Chúa êm ái, gánh của Chúa nhẹ nhàng./ Chúng con đến trao vào tay Chúa gánh nặng của ngày hôm nay, xin cho chúng con được nghỉ ngơi bên Chúa, là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

14. KINH KHẤN THÁNH CẢ GIUSE, BẢO TRỢ NHỮNG VỤ KHÓ KHĂN

Lạy Cha Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng: “Trên Trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin”.

Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha nuôi, và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh, nay xin Cha bầu chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con xin trao phó nơi Cha vụ khó khăn này (…), xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.

Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng, Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con, và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực, ưu sầu mà chúng con đang gặp phải.

Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy, Cha không bỏ qua điều gì giúp cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van, khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương, như áo choàng che phủ chúng con, và chúc lành cho chúng con. Amen.

Kinh Cầu Thánh Cả Giuse  

Xin Chúa thương xót chúng con.

* Thưa : Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

* Thưa : Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

Xin Chúa thương xót chúng con.

* Thưa : Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

* Thưa : Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật

* Thưa : Thương xót chúng con.

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật

* Thưa : Thương xót chúng con.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

* Thưa : Thương xót chúng con.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

* Thưa : Thương xót chúng con.

Rất Thánh Đức Bà Maria.

* Thưa : Cầu cho chúng con.

Ông Thánh Giuse

* Thưa : Cầu cho chúng con

               (các câu sau cũng đáp như vậy)

Ông Thánh Giuse là dòng dõi sang trọng Vua Đavít.

Ông Thánh Giuse là Đấng sáng láng trên hết các Thánh Tổ Tông.

Ông Thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Chúa Trời.

Ông Thánh Giuse là Đấng Đồng Trinh gìn giữ Đức Nữ Đồng Trinh.

Ông Thánh Giuse là Cha nuôi Con Đức Chúa Trời.

Ông Thánh Giuse hằng lo lắng che chở Đức Chúa Giêsu liên.

Ông Thánh Giuse làm đầu Thánh Gia.

Ông Thánh Giuse trọn tốt trọn lành.

Ông Thánh Giuse cực thanh cực tịnh.

Ông Thánh Giuse cực khôn cực ngoan.

Ông Thánh Giuse là Đấng kiên tâm mạnh mẽ mọi đàng.

Ông Thánh Giuse hay vâng lời chịu lụy cho trọn.

Ông Thánh Giuse là Đấng ngay chính tận trung.

Ông Thánh Giuse là gương nhân đức nhịn nhục.

Ông Thánh Giuse yêu chuộng nhân đức khó khăn.

Ông Thánh Giuse là gương tốt lành cho các kẻ làm thợ phải soi.

Ông Thánh Giuse là mẫu mực sáng láng về cách ăn, nết ở trong nhà.

Ông Thánh Giuse gìn giữ các kẻ Đồng Trinh.

Ông Thánh Giuse là như cột trụ cho mọi nhà được vững.

Ông Thánh Giuse an ủi kẻ gian nan, khốn khó.

Ông Thánh Giuse làm cho kẻ bệnh tật được cậy trông.

Ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ kẻ mong sinh thì.

Ông Thánh Giuse các ma quỉ kinh khiếp.

Ông Thánh Giuse là Đấng bảo hộ cả và Hội Thánh.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

* Thưa : Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

* Thưa : Chúa nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

* Thưa : Chúa thương xót chúng con.

Chúa đã đặt Ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa

* Thưa : Cùng cai quản gia nghiệp Chúa.

Lời nguyện

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu, bởi lòng thương vô cùng đã chọn lấy Ông Thánh Giuse làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Chúng con kính chuộng Ông Thánh Giuse, là quan thầy phù hộ cho chúng con ở dưới đất, thì xin Chúa con ban cho chúng con được đáng ăn mày quyền thế Người cầu bầu cho chúng con ở trên Trời. Amen.

15. Kinh Vực Sâu

Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa con chấp tội, nào ai rỗi được? Bởi Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa con. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy.

Lạy Chúa con, xin ban cho các linh hồn (linh hồn…) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy các linh hồn (linh hồn…) cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen.

16. KINH CÁM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con, ngày hôm nay, được mọi sự lành; lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.

17. KINH TRÔNG CẬY

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

– Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

18. CÁC CÂU LẠY

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

– Thương xót chúng con.

Lạy trái tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

– Cầu cho chúng con.

Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

– Cầu cho chúng con.

* Nữ Vương ban sự bình an.

* Thánh Giuse.

* Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

19. KINH CHÚC LÀNH

Xướng: Xin Thiên Chúa Toàn Năng giáng phúc lành cho tất cả chúng ta. Xin Người che chở và gìn giữ chúng ta khỏi mọi sự dữ, và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời.

Đáp: Amen.

20. LÀM DẤU THÁNH GIÁ KẾT THÚC

Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh giá,

xin chữa + chúng con cho khỏi + kẻ thù.

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Nếu bạn thấy bài viết này bổ ích chính mình và người khác, hãy chia sẻ cho nhiều người khác nữa nhé! Nguyện xin Chúa chúc lành cho bạn và gia đình!

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Có thể bạn quan tâm?

đức mẹ hy vọng - Đức mẹ mang thai

Kinh Cầu Cho Các Thai Nhi

Lạy Chúa Giêsu Thai Nhi, Chúng con thật lòng yêu mến Chúa. Chúng con nài xin …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.