Trang chủ / Bạn đọc / Giờ lễ và các nghi thức Tuần Thánh tại Hà Nội, Phủ Lý, Nam Định
Tuần thánh

Giờ lễ và các nghi thức Tuần Thánh tại Hà Nội, Phủ Lý, Nam Định

LỊCH LỄ TUẦN THÁNH 2018

Tuần thánh

Quận Hoàn Kiếm

NHÀ THỜ CHÍNH TÒA

Số 1 Nhà Thờ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (25/03/2018):

 • Thánh lễ: 5h00, 7h00, 9h00, 10h30 (tiếng Pháp), 16h00, 18h00 và 20h00.
 • 9h00: Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự Thánh lễ trọng thể, làm phép Lá và rước Lá

THỨ HAI, BA, TƯ TUẦN THÁNH (26/03/2018):

 • Thánh lễ: 5h30 và 18h00
 • Sau Thánh lễ chiều, ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giê-su

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (29/03/2018):

 • 9h00: Đức Hồng Y Phê-rô chủ sự Thánh lễ Làm Phép Dầu tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội
 • 18g00: Đức Hồng Y Phê-rô chủ sự Thánh Lễ Tiệc Ly – Nghi thức rửa chân
 • Sau Thánh lễ, chầu Mình Thánh Chúa tới 12h00 đêm

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (30/03/2018):

 • 18h00: Đức Hồng Y Phê-rô chủ sự Nghi thức kính nhớ Chúa Giê-su chịu chết chuộc tội thiên hạ
 • Sau nghi thức, ngắm 5 dấu đanh Chúa Giê-su
 • 20h30: Ngắm đàng Thánh Giá trọng thể xung quanh khuôn viên Nhà thờ

THỨ BẨY TUẦN THÁNH (31/03/2018)

 • 17h00: Ngắm 15 sự Thương Khó Đức Mẹ
 • 20h00: Đức Hồng Y Phê-rô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh và ban các Bí tích Khai Tâm Ki-tô giáo cho các anh chị em dự tòng

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (01/04/2018)

 • Thánh lễ: 6h30, 9h00, 11h00 (tiếng Pháp), 16h00, 18h00, 20h00. Không có Thánh lễ 5h00 sáng
 • 9h00: Thánh lễ đại triều do Đức Hồng Y Phê-rô chủ sự mừng Chúa phục sinh.

 

NHÀ THỜ HÀM LONG

21, Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chúa Nhật Lễ Lá. Khởi đầu Tuần Thánh – Tuần Thương Khó

 • Sáng 06h30: Thánh lễ, làm phép lá

08h00: Thánh lễ thiếu nhi, làm phép lá

 • Chiều 17h00: Thánh lễ, làm phép lá
 • Tối 19h00: Thánh lễ, làm phép lá

Thứ hai ngày 26/3/2018

 • Sáng 06h00: Thánh lễ
 • Tối 19h00: Thánh lễ
 • Sau thánh lễ ngắm đứng 15 sự thương khó Chúa Giêsu

Thứ ba ngày 27/3/2018

 • Sáng 06h00: Thánh lễ
 • Tối 19h00: Thánh lễ
 • Sau thánh lễ ngắm đứng 15 sự thương khó Chúa Giêsu

Thứ tư ngày 28/3/2018

 • Sáng 06h00: Thánh lễ
 • Tối 19h00: Thánh lễ
 • Sau thánh lễ ngắm đứng 15 sự thương khó Chúa Giêsu

TAM NHẬT VƯỢT QUA

Thứ năm ngày 29/3/2018 – thứ năm Tuần Thánh

 • Tối 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly – Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể
 • Sau Thánh lễ Chầu Thánh Thể đến 24h00

Thứ sáu ngày 30/3/2018

Thứ sáu Tuần Thánh – Kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội nhân loại.

Giữ chay và kiêng thịt

 • Chiều 15h00: Ngắm đàng thánh giá trọng thể (ngoài sân nhà thờ)
 • Tối 19h00: nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó Đức Giêsu
 • Sau nghi thức tưởng niệm: hôn chân và ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

Thứ bảy ngày 31/3/2018

 • Chiều 17h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • Tối 20h00: LỄ VỌNG CHÚA PHỤC SINH, ĐÊM CANH THỨC VƯỢT QUA (Rửa tội tân tòng).

Chủ nhật ngày 01/4/2018

CHÚA NHẬT PHỤC SINH. CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng

 • Sáng 06h00 và 08h30: thánh lễ
 • Chiều 17h00: thánh lễ

  18h30: rước kiệu Chúa Phục Sinh

  19h00: Thánh lễ

 

Quận Ba Đình

NHÀ THỜ CỬA BẮC

56, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

LỄ LÁ (Palm Sunday) – Khai mạc Tuần Thánh

Thánh lễ: 6:30; 8:30; 10:30 (Engiish); 19:00

Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư Tuần Thánh (Monday, Tuesday, Wednesday)

19:00 Thánh Lễ (Mass, Confession after)

19:30 Ngắm 15 sự thuong khó Chúa – Giải tội sau Thánh lễ

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (HOLY THURSDAY)

9:00 Thánh lễ Truyền Dáu tài Nhà thò Chinh Tòa

19:00 Thánh lễ Kinh nha Chúa Giêsu Lập Bí Tích Thánh Thể

Holy Mass of Commémoration of the Institution of the Eucharist

Chầu Mình Thánh Chúa sau Thánh lễ đến nửa đêm.

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (GOOO FRIDAY)

8:00 Kinh Sách trọng thể – Chầu Mình Thánh đến 15:00.

17:00 The Way of the Cross (English)

18:00 Commémoration of the Lord’s Passion and Death (English)

19:30 Nghi Thúc Kinh Nhố chúa Ch|U chết Cho Nhãn Loai

21:45 Ngắm Đàng Thánh Giá

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (HOLYSATURDAY)

8:30 Kinh Sách trọng thể

9:30 Ngám7sựthuơngkhóĐức8à

20:30 Nghi thúc và Thánh Lẻ Vọng Phục Sinh (Easter Vigil)

CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH (EASTER SUNDAY)

Thánh lê trọng 6:30,8:30,19:00

Solemn Mass (English) 10:30am

 

Quận Hai Bà Trưng

NHÀ THỜ TÂN LẠC

17, Ngõ Tân Lạc, Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chúa nhật Lễ Lá: Thánh lễ: 17h00 và 19h00

Thứ Hai, Ba, Tư: Thánh lễ lúc 19h00 – Sau Thánh lễ, ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giê-su

Thứ Năm: Thánh lễ Tiệc Ly lúc 19h00 – Sau Thánh lễ, chầu Thánh Thể tới 24h00

Thứ Sáu:

15h00: Ngắm Đàng Thánh Giá

19h00: Nghi thức Suy tôn Thánh giá

Thứ Bảy

15h00: Ngắm 15 sự Thương khó Đức Mẹ

20h00: Thánh lễ Đêm canh thức Vượt Qua

Chúa nhật Phục Sinh: Thánh lễ lúc 17h00 và 19h00

 

Quận Đống Đa

NHÀ THỜ THÁI HÀ

180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

THỨ HAI, BA, TƯ TUẦN THÁNH

Thánh lễ: 05h30,18h30

(sau thánh lễ ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu)

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

-18 giờ 00: Thánh lễ Tiệc Ly (dành cho thiếu nhi)

-20 giờ 00: Thánh lễ Tiệc Ly (dành cho mọi người)

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

-15 giờ 30: Đi Đàng Thánh Giá (dành cho thiếu nhi và các cụ lớn tuổi) Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

-19h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

THỨ BẢY TUẦN THÁNH ( 31/03/2018 )

-11 giờ 00: Suy niệm với Đức Mạ Sầu Bi

-18 giờ 00: Canh Thức và Lễ Vọng Phục sinh (dành cho thiếu nhi)

-21 giờ 00: Canh Thức và Lễ Vọng Phục sinh (dành cho người lớn)

CHÚA NHẬT: ĐẠI LỄ PHỤC SINH

Thánh lễ: 05h30, 08h00, 10h00, 16h00 (dành cho thiếu nhi), 18h00, 20h00

 

NHÀ THỜ HÀNG BỘT

162, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 Tuần Thánh:

18h15’: Thánh lễ.

19h00’: Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Trong khi Ngắm cha xứ Giải tội cho cộng đoàn.

Thứ 5 Tuần Thánh:

5h30’ chiều: Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Trong khi Ngắm cha xứ Giải tội cho cộng đoàn.

6h30’ chiều: Thánh lễ Tiệc ly.

Sau Thánh lễ: Kiệu Mình Thánh về Nhà tạm, chầu đến 12h00’ đêm. Trong khi Chầu cha xứ Giải tội cho cộng đoàn.

Thứ 6 Tuần Thánh:

5h30’ chiều: Đi đàng Thánh Giá trọng thể.

6h30’ chiều: Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó Đức Chúa Giêsu.

Sau Thánh lễ: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu. Trong khi Ngắm cha xứ Giải tội cho cộng đoàn.

Thứ 7 Tuần Thánh:

7h00’ tối: Ngắm 15 sự thương khó Đức Bà. Trong khi Ngắm cha xứ Giải tội cho cộng đoàn.

8h00’ tối: Thánh lễ vọng Phục Sinh.

Chúa Nhật Phục Sinh:

Tại Giáo xứ Hàng Bột có các Thánh lễ: 6h30’; 9h00’; 17h00’ và 19h00’.

Tại Giáo họ Giảng Võ có Thánh lễ lúc 19h30’.

 

Quận Tây Hồ

NHÀ THỜ THƯỢNG THỤY

409 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Tuyến xe buýt 31, 58

Từ thứ hai đến thứ sáu:

18:00: Thánh lễ và nghi thức

Thứ Bẩy Tuần Thánh:

21:00: Thánh Lễ Vọng Phục sinh

Chúa Nhật Phục Sinh:

9h00 lễ thiếu nhi; 18h00 lễ cộng đoàn

Các họ ngày Chúa Nhật Phục Sinh:

+ Phú Gia: 16h00

+ Văn Phái: 16h00

+  Phú Thọ: 18h30

+ Ki-tô: 20h00

 Quận Hoàng Mai

NHÀ THỜ THỊNH LIỆT (Kẻ Sét)

111, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

 

Giáo họ Pháp Vân

Tổ Dân phố 12 – Hoàng Liệt

(Cạnh trụ sở UBND Quận Hoàng Mai)

 

Quận Hà Đông

Giáo xứ HÀ ĐÔNG

Số 1 Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

Chúa Nhật LỄ LÁ TUẦN THƯƠNG KHÓ        

7h Mai Lĩnh

16h30 Hà Đông

18h Yên Lộ

19h30 Hà Đông                              

Thứ Hai TUẦN THÁNH

19h Hà Đông      

Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa

Thứ Ba TUẦN THÁNH 27/03

17h30 Mai Lĩnh

19h Hà Đông

Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa

Thứ Tư TUẦN THÁNH 28/03

17h30 Yên Lộ

19h Hà Đông

Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa

Thứ Năm TUẦN THÁNH 29/03

18h00 La Tinh Trại

18h00 Hà Đông

18g00  : Thánh Lễ Tiệc Ly

Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa

CHẦU THÁNH THỂ

Thứ Sáu TUẦN THÁNH 30/03    

18h La Tinh Trại

18h Hà Đông      

16h30 Đi Đàng Thánh Giá

18h Suy Tôn Thánh Giá

20h Hôn chân Chúa

Ngắm 15 (21) Sự Thương Khó Chúa

Thứ Bẩy TUẦN THÁNH 31/03 VỌNG PHỤC SINH   

19h La Tinh Trại

20h Hà Đông

Chúa Nhật LỄ CHÚA PHỤC SINH 01/04

7h00 Mai Lĩnh

16h30 Hà Đông

18h00 Yên Lộ

19h30 Hà Đông

 

 Quận Thanh Trì

NHÀ THỜ ĐỒNG TRÌ

Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

7h30 : Thánh lễ sáng (Thiếu Nhi)

10h00 : Thánh lễ tại Giáo họ Ngọc Hồi

16h00 : Làm phép Lá – Rước lá

16h30 : Thánh lễ

THỨ HAI, THỨ BA TUẦN THÁNH

18h00 : Thánh lễ tại Giáo xứ Đồng Trì

19h00 : Thánh lễ tại Giáo họ Ngọc Hồi (thứ 2)

Thánh lễ tại Giáo họ Vĩnh Ninh (thứ 3)

THỨ TƯ TUẦN THÁNH

18h00 : Thánh lễ tại Giáo xứ Đồng Trì

(Sau lễ Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu)

19h00 : Thánh lễ tại Giáo họ Tự Khoát

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

KÍNH NHỚ CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT CHUỘC TỘI NHÂN LOẠI

15h30 : Đi Đàng Thánh Giá trọng thể

16h30 : Nghi thức Suy tôn Thánh Giá và Hôn kính Thánh Giá Chúa

(Sau đó: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu)

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

ĐÊM CANH THỨC VƯỢT QUA – VỌNG PHỤC SINH

18h30 : Ngắm 15 SựThương Khó Đức Mẹ

20h30 : Nghi thức Đêm Canh Thức vượt Qua

ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH

7h30 : Thánh lễ sáng (Thiếu Nhi)

10h00 : Thánh lễ tại Giáo họ Vĩnh Ninh

16h30 : Thánh lễ

 

NHÀ THỜ NAM DƯ

30, ngõ 95, phố Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

Thứ Tư: 19h00 Thánh Lễ; Sau Thánh lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

Thứ Năm: 17 giờ ngắm 15 sự, 19g00 Thánh lễ, sau lễ chầu Thánh Thể đến 24g00;

Thứ Sáu: 17g30 Đi đàng Tháng giá; 19g00 nghi thức tưởng niệm, sau nghi thức ngắm 15 sự thương khó Chúa.

Thứ Bảy: 18h00 Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ; 20g00 Thánh lễ vọng Phục Sinh

Chúa Nhật: 7g00, 8g30, 19g00;

 

Nhà Thờ YÊN DUYÊN

Thứ Năm: 17g30 Thánh lễ

Thứ Sáu: 18g30 Đi Đàng Thánh giá; 19h00 nghi thức tưởng niệm;

Thứ Bảy: 18h00 ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ; 20g00 Thánh lễ vọng Phục Sinh

Chúa Nhật: 17g30

 

Quận Từ Liêm

NHÀ THỜ PHÙNG KHOANG

Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

 

NHÀ THỜ VĂN PHÁI

Đông Ngạc, làng Chèm, Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội

 

NHÀ THỜ CỔ NHUẾ

Ngõ 220, Đường Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

Chúa Nhật Lễ Lá (09/04/2017)

 

NHÀ THỜ HỌ NGỌC MẠCH

Xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội

 

Huyện Thường Tín

NHÀ THỜ BẰNG SỞ

Trung Tâm Hành Hương Thánh Phê-rô Lê Tùy

Thứ 2 TUẦN THÁNH: 19h00 – Thánh Lễ

Thứ 3 TUẦN THÁNH: 10h30 – Thánh Lễ

Thứ 4 TUẦN THÁNH: 5h15 – Thánh Lễ

Thứ 5 TUẦN THÁNH:

17h00 Thánh lễ Tiệc Ly, sau lễ Ngắm 15 và chầu canh thức đến 12 giờ đêm

Thứ 6 TUẦN THÁNH:

4h30 – Giờ Kinh cộng đồng

5h30 – Giờ Kinh Thần Vụ

* 15h00 – Ngắm 15 và Dấu Đanh

* 18h00 – Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa

* 19h30 – Ngắm Đàng Thánh Giá

Thứ 7 TUẦN THÁNH:

4h30 – Giờ Kinh cộng đồng

5h30 – Giờ Kinh Thần Vụ

17h00 – Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Mẹ Maria

20h30 – Canh Thức Mừng Chúa Phục Sinh

CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH:

10h30 – Thánh Lễ

4h00 – Thánh Lễ

19h00 – Thánh Lễ

 

NHÀ THỜ CẨM CƠ

 

Huyện Đan Phượng và Hoài Đức

NHÀ THỜ THỤY ỨNG

Bãi Thụy, Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội 2

 

NHÀ THỜ GIANG XÁ

Trạm trôi, Hoài Đức, Hà Nội 2

Chúa Nhật Lễ Lá : Thánh lễ 8h00 (Thiếu nhi) và 19h00 Cộng đoàn

Thứ Tư Tuần Thánh

18h00 Thánh lễ

18h40 : Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu

Thứ Năm Tuần Thánh

15h00 : Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu

18h00 : Thánh Lễ Tiệc Ly (Sau lễ các Họ thay nhau Chầu Chúa Giêsu đến 24h00)

Thứ Sáu Tuần Thánh (Giữ chay và kiêng thịt)

15h : Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể

16h30 : Tưởng Niệm Chúa Giêsu Chịu Chết Chuộc Tội Nhân Loại

18h00 : Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu

Thứ Bảy Tuần Thánh

17h00 : Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Mẹ Maria

20h00 : Vọng Chúa Phục Sinh – Đêm Canh Thức Vượt Qua (Rửa tội cho các Dự Tòng)

Chúa Nhật – Đại Lễ Chúa Phục Sinh

8h00 : Giang Xá

10h00 : Dương Liễu

15h00 : Sơn Tượng

17h00 : Quế Dương Làng

19h00 : Giang Xá

 

NHÀ THỜ CÁT THUẾ

Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội 2

TỐI THỨ BẢY.

19h 00’:  Rước lá,  Thánh lễ. (Tất cả cộng đoàn cầm lá tập chung ở sân nhà thờ)

CHÚA NHẬT LỄ LÁ.

7h 30’:  Thánh lễ. (làm phép lá)

19h 00’:  Thánh lễ. (làm phép lá)

TAM NHẬT VƯỢT QUA.

Thứ Năm Tuần Thánh.

17h 00’:  Ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu,

19h 00’:  Thánh lễ Tiệc Ly,

Sau Thánh lễ Tiệc Ly sẽ Chầu Mình Thánh Chúa đến 12h 00’ đêm.

Thứ Sáu Tuần Thánh.

17h 00’: Đi đàng thánh giá, (Giới trẻ vác thánh giá).

Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa,

Hôn chân Chúa,

Ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu.

Thứ Bảy Tuần Thánh.

17h 00’:  Ngắm 15 sự Thương Khó Đức Mẹ,

20hh 00’: Lễ Vọng Chúa Phục Sinh.

CHÚA NHẬT PHỤC SINH.

7h 30’:  Thánh lễ.

19h 00’:  Thánh lễ.

 

Lưu ý:

Tối thứ bảy lễ vọng Phục Sinh, xin mỗi người mang theo một cây nến nhỏ.

Thánh lễ Tiệc Ly, Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa  Lễ Vọng Chúa Phục Sinh, xin các giáo họ tập chung về nhà xứ để tham dự.

 

NHÀ THỜ ĐÔNG LAO

Đông Lao, Hoài Đức, Hà Nội 2

CHÚA NHẬT LỄ LÁ.

16h 00’: Rước lá, và Thánh lễ.

TAM NHẬT VƯỢT QUA.

Thứ Năm Tuần Thánh.

17h 00’:  Ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu,

19h 00’:  Thánh lễ Tiệc Ly,

Sau Thánh lễ Tiệc Ly sẽ Chầu Mình Thánh Chúa đến 12h 00’ đêm.

Thứ Sáu Tuần Thánh.

16h 00’:  Đi đàng thánh giá,

Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa,

Hôn chân Chúa,

Ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu.

Thứ Bảy Tuần Thánh.

17h 00’: Ngắm 15 sự Thương Khó Đức Mẹ,

20hh 00’: Lễ Vọng Chúa Phục Sinh.

CHÚA NHẬT PHỤC SINH.

16h 00’:   Thánh lễ.

Lưu ý:

Tối thứ bảy lễ vọng Phục Sinh, xin mỗi người mang theo một cây nến nhỏ.

Trong lúc Thánh lễ Tiệc Ly,  Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa, xin các giáo họ không được tổ chức ngắm hay đi đàng thánh giá trong giáo họ của mình, nhưng xin mọi người tập chung về nhà xứ để tham dự.

 

NHÀ THỜ NAM ĐỊNH

 

NHÀ THỜ PHỦ LÝ

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

08h00: Thánh lễ tại nhà xứ dành riêng cho thiếu nhi và các bậc phụ huynh.

18h00: Làm Phép Lá và Kiệu Lá

18h30: Thánh lễ tại nhà xứ.

THỨ HAI, BA, TƯ TUẦN THÁNH

18h00: Thánh lễ – Giảng tĩnh tâm – Giải tội

19h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

18h30: Thánh lễ Tiệc Ly

20h00 – 24h00: Chầu Thánh Thể.

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

17h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể.

18h30:Tưởng Niệm Cuộc Khổ Nạn và Chịu Chết Chuộc Tội Nhân Loại. Hôn kính Thánh Giá đến trưa thứ Bảy.

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

18h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Mẹ.

20h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

08h00: Thánh lễ dành cho ấu nhi, thiếu nhi.

18h30: ĐẠI LỄ PHỤC SINH tại nhà xứ

Sau Thánh lễ: Hoan Ca Mừng Chúa Phục Sinh

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

Nếu bạn thấy bài viết này bổ ích chính mình và người khác, hãy chia sẻ cho nhiều người khác nữa nhé! Nguyện xin Chúa chúc lành cho bạn và gia đình!

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Có thể bạn quan tâm?

Tại sao phải dâng hoa cho Đức Mẹ?

Tại sao phải dâng hoa cho Đức Mẹ?

Là người Hà Nội, khi còn nhỏ cô có dịp cùng các bạn Công giáo …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.