Trang chủ / Tag Archives: 17 điều tâm niệm trong cuộc sống cần phải nhớ

Tag Archives: 17 điều tâm niệm trong cuộc sống cần phải nhớ

May, 2018

  • 23 May

    17 điều tâm niệm trong cuộc sống cần phải nhớ

    17 điều tâm niệm trong cuộc sống cần phải nhớ

    1 – Không quan trọng bạn phạm bao nhiêu sai lầm, không quan trọng bạn bước đi chậm chạp đến đâu, bạn vẫn chiến thắng những kẻ không bao giờ biết đến hai từ “cố gắng”. 2 – Nếu bạn muốn có được những điều chưa bao giờ có , thì …