Trang chủ / Tag Archives: 30 câu học hỏi Mùa Chay và Mùa Phục Sinh

Tag Archives: 30 câu học hỏi Mùa Chay và Mùa Phục Sinh

February, 2018

  • 28 February

    30 câu học hỏi Mùa Chay và Mùa Phục Sinh

    30 câu học hỏi Mùa Chay và mùa Phục Sinh

    Mùa Chay là gì ?Mùa Chay kéo dài bao nhiêu ngày ? Khởi đầu và kết thúc khi nào ? Tuần lễ nào là cao điểm của Mùa Chay và của cả năm Phụng vụ ? 1. Mùa Chay là gì ? Mùa Chay là mùa sám hối đặc biệt để …