Trang chủ / Tag Archives: Argentina xuống đường phản đối phá thai

Tag Archives: Argentina xuống đường phản đối phá thai

May, 2018

  • 29 May

    Phá thai không bao giờ là một giải pháp – Giới trẻ Argentina xuống đường vì sự sống

    Thứ năm 24-5, hơn ba triệu rưỡi người Argentina đã xuống đường để phản đối luật cho phép phá thai trong nước. Vào đầu tháng ba, 70 thành viên của quốc hội đã đem ra thảo luận luật cho phép phụ nữ phá thai ở 14 tuần đầu của thai …