Trang chủ / Tag Archives: Bí tích Rửa Tội là một cuộc tái sinh trong Chúa Thánh Thần

Tag Archives: Bí tích Rửa Tội là một cuộc tái sinh trong Chúa Thánh Thần

April, 2018

  • 12 April

    Bí Tích Rửa Tội là một cuộc tái sinh trong Chúa Thánh Thần

    Bí tích Rửa Tội là một cuộc tái sinh trong Chúa Thánh Thần

    Bí tích Rửa Tội là cánh cửa cho phép Chúa Kitô đến ở trong con người chúng ta và cho phép chúng ta dìm mình trong Mầu Nhiệm của Ngài. Nó trao ban cho chúng ta cuộc sống mới của Thần Khí và làm cho chúng ta trở thành chi …