Trang chủ / Tag Archives: Bí tích Thêm Sức

Tag Archives: Bí tích Thêm Sức

May, 2018

  • 16 May

    356 người lớn sắp chịu phép Thêm sức ở địa phận Lyon, nước Pháp

    356 người lớn sắp chịu phép Thêm sức ở địa phận Lyon, nước Pháp

    Năm nay nhân dịp lễ Hiện Xuống, (19 và 20 tháng 5-2018), 356 người lớn sẽ nhận phép Thêm sức ở nhà thờ Truyền Tin ở quận 9, Lyon. Trong số họ có 220 người đã rửa tội khi mới sinh và 107 được rửa tội vào dịp lễ Phục …