Trang chủ / Tag Archives: Bí tích Thêm Sức cho tín hữu được tràn đầy Thánh Thần

Tag Archives: Bí tích Thêm Sức cho tín hữu được tràn đầy Thánh Thần

May, 2018

  • 29 May

    Bí tích Thêm Sức cho tín hữu được tràn đầy Thánh Thần

    Nếu trong Bí Tích Rửa Tội, Chúa Thánh Thần dìm chúng ta trong Chúa Kitô, thì trong Bí Tích Thêm Sức Chúa Kitô làm cho chúng ta được tràn đầy Thần Khí của Ngài, bằng cách thánh hiến chúng ta thành các chứng nhân của Ngài, tham dự vào cùng …