Trang chủ / Tag Archives: Cách đọc kinh thánh

Tag Archives: Cách đọc kinh thánh

May, 2018

 • 29 May

  (Video) Cựu Ước và Tân Ước tóm gọn trong 3 phút

  1. Cựu Ước là Sách thánh của đạo Do Thái, hầu hết được viết bằng tếng Hi-bá-lai (tiếng Do Thái cổ), được thành hình trong khoảng năm 1000-100 trước Công Nguyên. Cực Ước được xếp theo bốn loại: ♦ Sách Luật: gồm 5 cuốn (còn gọi là Ngũ Kinh): Sáng …

April, 2018

 • 24 April

  Làm sao ta biết được đâu là Đức tin chân chính?

  Làm sao ta biết được đâu là đức tin chân chính ?

  Hiện tại có rất nhiều NHÓM LẠC GIÁO phát triển rầm rộ, cộng đoàn chúng ta dành một chút thời gian để xác định lại ĐỨC TIN của chúng ta. HỎI: Làm sao ta biết được đâu là đức tin chân chính? THƯA: Chúng ta tìm thấy đức tin chân …