Trang chủ / Tag Archives: Câu đố Công giáo (phần 1 – giáo lý)

Tag Archives: Câu đố Công giáo (phần 1 – giáo lý)

May, 2018

  • 14 May

    Câu đố Công giáo (phần 2 – Thánh Kinh)

    Câu đố Công giáo (phần 2 - Thánh Kinh)

    1.Qua Kinh Thánh, vũ trụ mang dấu vết của ai? – Của Thiên Chúa. 2.Thiên Chúa đã chọn dân tộc nào để tỏ mình cho toàn thể nhân loại? – Dân It-ra-en. 3.Thiên Chúa đã dùng các Ngôn sứ để chuẩn bị điều gì? – Chuẩn bị cho Ngôi Lời, …