Trang chủ / Tag Archives: Cầu nguyện cho những ai có trách nhiệm trong các vấn đề kinh tế

Tag Archives: Cầu nguyện cho những ai có trách nhiệm trong các vấn đề kinh tế

April, 2018

  • 6 April

    Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha – 4/2018: “Cầu nguyện cho những ai có trách nhiệm trong các vấn đề kinh tế”

    Hôm thứ Sáu 6 tháng Tư, Tòa Thánh đã công bố một đoạn video về ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tháng Tư với chủ đề “Cầu nguyện cho những ai có trách nhiệm trong các vấn đề kinh tế”. Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Chúng ta …