Trang chủ / Tag Archives: Cha Thánh Piô

Tag Archives: Cha Thánh Piô

May, 2018

  • 8 May

    Tháng năm, tháng Cha Thánh Piô đặc biệt yêu thích

    Tháng năm, tháng Cha Thánh Piô đặc biệt yêu thích

    Đối với Cha Thánh Piô, tháng 5 là tháng đẹp nhất năm, “tháng hẹn” cho các ân huệ của Đức Mẹ mà chính ngài chứng nghiệm trong những năm tháng khó nhọc nhất đời mình. Trong nhiều thư viết cho cha thiêng liêng Agostino, Cha Thánh Piô đã kể cặn …