Trang chủ / Tag Archives: chúa chiên lành

Tag Archives: chúa chiên lành

April, 2018

  • 23 April

    Giáo phận Bùi Chu: Đại hội Ơn gọi 2018 với chủ đề “Này con đây”

    Giáo phận Bùi Chu: Đại hội Ơn gọi 2018 với chủ đề "Này con đây"

    Năm nay, Đền thánh Thánh gia Kiên Lao vinh dự được trao trách nhiệm tổ chức ngày Đại hội Ơn gọi Giáo phận lần thứ VII, với chủ đề: “Này Con Đây” (1Sm3, 4). Hôm nay là dịp đặc biệt dành cho những ai đang mải miết dấn thân trong …