Trang chủ / Tag Archives: Chúa đó! – Ngài luôn bên bạn

Tag Archives: Chúa đó! – Ngài luôn bên bạn

April, 2018

  • 17 April

    Chúa đó! – Ngài luôn bên bạn

    Chúa đó! - Ngài luôn bên bạn

    CHÚA ĐÓ ! Ngài đã chạm vào trái tim tôi. Ngài soi sáng để tôi nghĩ đến bạn không phải vì bạn là bạn tôi, nhưng bởi vì sự thật này: bạn là vô giá trong mắt NGÀI và trong mắt tôi. Có bao giờ bạn cảm thấy muốn làm …