Trang chủ / Tag Archives: Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa

Tag Archives: Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa

April, 2019

  • 21 April

    Vai Trò Chúa Thánh Thần Trong Đời Sống Con Người

    vai trò của chúa thánh thần

    Trong sách giáo lý Công Giáo có ghi: “Chúa Cha là Đấng sáng tạo; Chúa Con là Đấng cứu chuộc; và Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa chúng ta.” Chúng ta không thể sống nếu không có hoạt động của Chúa Thánh Thần. Vì Chúa Thánh Thần là Thấn …