Trang chủ / Tag Archives: Con Đi Tu Mẹ Nhé

Tag Archives: Con Đi Tu Mẹ Nhé

May, 2018

  • 24 May

    Thư gửi Mẹ Thánh Têrêsa Avila

    Thư gửi Mẹ Thánh Têrêsa Avila

    Xuân Hòa, ngày 11 tháng 5 năm 2018 Mẹ Têrêsa Avila kính yêu của chúng con, có lẽ Mẹ bất ngờ lắm khi đọc bức thư này. Đây là lần đầu tiên Ban Phụng Vụ chúng con viết thư cho Mẹ. Mẹ ơi! Lá thư này có thể chúng con …