Trang chủ / Tag Archives: Cựu thương binh Mỹ

Tag Archives: Cựu thương binh Mỹ

May, 2018

  • 28 May

    Cựu thương binh Mỹ chia sẻ sau hành hương Đức Mẹ Lộ Đức

    Cựu thương binh Mỹ chia sẻ sau hành hương Đức Mẹ Lộ Đức

    Các cựu chiến binh Mỹ đang tìm kiếm sự chữa lành đã tham dự cuộc hành hương đến Lộ Đức (The Warriors to Lourdes) do Tổng giáo phận quân đội và Hội Hiệp sĩ Columbus tổ chức. Năm nay là năm thứ năm Cuộc hành hương “The Warriors to Lourdes” …