Trang chủ / Tag Archives: Đấng Bản quyền địa phương

Tag Archives: Đấng Bản quyền địa phương

April, 2018

  • 27 April

    Toà giám mục Đà Lạt: Thông báo về việc trừ tà (trừ quỷ)

    Toà giám mục Đà Lạt: Thông báo về việc trừ tà (trừ quỷ)

    Không ai có thể trừ tà cách hợp pháp cho những người bị quỷ ám trừ khi có phép đặc biệt và minh nhiên của Đấng Bản quyền địa phương. Đấng bản quyền địa phương chỉ ban phép trừ tà cho một linh mục đạo đức, sáng suốt, khôn ngoan …