Trang chủ / Tag Archives: Đền tội cũng tăng giá theo thị trường

Tag Archives: Đền tội cũng tăng giá theo thị trường

May, 2018

  • 7 May

    Đền tội cũng tăng giá theo thị trường

    Đền tội cũng tăng theo giá thị trường

    Tháng các linh hồn, anh Năm bán xăng thấy mình tội lỗi nên đi xưng tội. Vừa bước vào tòa giải tội, cha xứ đã hỏi: – Anh Năm bán xăng đó phải không? Sao, lại phạm tội ăn cắp xăng chứ gì? Anh Năm ngạc nhiên hỏi: – Cha …