Trang chủ / Tag Archives: Dư âm của Thánh Lễ an táng Đức Cố TGM Phaolô

Tag Archives: Dư âm của Thánh Lễ an táng Đức Cố TGM Phaolô

March, 2018

  • 23 March

    Dư âm của Thánh Lễ an táng Đức Cố TGM Phaolô

    Dư âm của Thánh Lễ an táng Đức Cố TGM Phaolô

    1. Thánh lễ an táng Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc đã qua rồi, nhưng dư âm biến cố đó vẫn còn sâu đậm. Tôi xin chia sẻ đôi chút dư âm đó trong tôi. Tôi tham dự lễ an táng qua màn ảnh truyền hình. Rất lặng lẽ, …