Trang chủ / Tag Archives: Ðức Mẹ Loretta

Tag Archives: Ðức Mẹ Loretta

April, 2018

  • 24 April

    Truyện ngắn: Mẹ trả tiền khấn

    Truyện ngắn: Mẹ trả tiền khấn

    Ở thành Chieti miền Naple, có một người làm nghề đặt nợ ăn lãi. Y chẳng biết ai, chỉ biết có tiền. Với hạng khổ rách áo ôm y cũng chẳng thông cảm mà còn bóc lột tận xương tủy, chẳng tha. Chúa đã phạt y phải bệnh phong hủi …