Trang chủ / Tag Archives: File Lời Chúa hái hàng ngày (phần 3)

Tag Archives: File Lời Chúa hái hàng ngày (phần 3)

May, 2018

  • 16 May

    File Lời Chúa hái hàng ngày (phần 3)

    File Lời Chúa hái hàng ngày (phần 3)

    Ngay từ ban đầu tạo thành trời đất Chúa đã ban Lời quyền phép, Lời Chúa có mọi năng quyền để tạo dựng và biến đổi muôn vật. Chúa Giêsu quả quyết: “Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi!” (Mt, 24:35). Để các Kitô …