Trang chủ / Tag Archives: Giám mục Chính tòa Giáo phận Thanh Hóa

Tag Archives: Giám mục Chính tòa Giáo phận Thanh Hóa

May, 2018

  • 28 May

    Giáo phận Thanh Hóa sắp diễn ra 4 sự kiện lớn

    Giáo phận Thanh Hóa sắp diễn ra 4 sự kiện lớn

    Vào tháng 6 tới đây, Giáo phận Thanh Hóa sẽ tổ chức nhiều sự kiện lớn. Đó là Thánh lễ Khánh thành Chủng viện, từ biệt Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh và phong chức linh mục cùng diễn ra vào ngày 14/06; đồng thời, vào ngày 27/06 …