Trang chủ / Tag Archives: GP Đà Nẵng

Tag Archives: GP Đà Nẵng

May, 2018

  • 28 May

    GP Đà Nẵng: Sắp mừng 133 năm TT Hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu

    GP Đà Nẵng: Sắp mừng 133 năm TT Hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu

    Theo thông báo được ký tên bởi linh mục Tổng đại diện Giáo phận Đà Nẵng, Cha Bônaventura Mai Thái cho biết chi tiết chương trình Đại hội hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu năm 2018, theo thông tin trên website chính thức của Giáo phận Đà Nẵng. Theo đó, …