Trang chủ / Tag Archives: Hàn Quốc có tân sứ thần Tòa Thánh

Tag Archives: Hàn Quốc có tân sứ thần Tòa Thánh

May, 2018

  • 28 May

    Hàn Quốc có tân sứ thần Tòa Thánh

    Đức Tổng Giám mục Alfred Xuereb, tân sứ thần Tòa Thánh ở Hàn Quốc và Mông Cổ, đến Seoul hôm 27-5 bắt đầu sứ vụ đại diện cho Tòa Thánh ở đây. “Nhiệm vụ chính yếu của sứ thần là giúp đỡ các tín hữu và linh mục Giáo hội …