Trang chủ / Tag Archives: Hạnh phúc thật trong đời sống trên facebook. sống ảo

Tag Archives: Hạnh phúc thật trong đời sống trên facebook. sống ảo

April, 2019

  • 22 April

    Phúc thay ai học hiểu 7 điều này để “sống” trên facebook

    Phúc thay ai học hiểu 7 điều này để "sống" trên facebook

    1. Phúc thay ai biết đọc và lắng nghe nhiều hơn viết status, -> vì họ sẽ học được nhiều điều mới mẻ! 2. Phúc thay ai thông minh đủ để không cho mình là quan trọng, mặc dầu số bạn và số người theo dõi có chất ngất cao, …