Trang chủ / Tag Archives: Khó nghèo

Tag Archives: Khó nghèo

May, 2018

  • 8 May

    Khó nghèo, khiết tịnh, vâng lời trong thời đại thế tục

    Khó nghèo, khiết tịnh, vâng lời trong thời đại thế tục

    Và cái có vẻ như là hy sinh của họ sẽ là phần thưởng dư dật, vì nghịch lý thay, khó nghèo đem lại sự giàu có của nó, khiết tịnh đem lại sự triển nở của nó, và vâng phục cho chúng ta sự tự do sâu sắc nhất …