Trang chủ / Tag Archives: Lịch công giáo tháng 4 2018

Tag Archives: Lịch công giáo tháng 4 2018

March, 2018

  • 31 March

    LỊCH CÔNG GIÁO – Tháng 04 – 2018

    LỊCH CÔNG GIÁO – Tháng 04 - 2018

    Ý cầu nguyện: Cầu cho những người chịu trách nhiệm về kinh tế: Xin cho những nhà tư tưởng và hành động của nền kinh tế thế giới,can đảm nói không với nền kinh tế loại trừ, bằng cách mở ra những con đường mới. 01/04 Tr   CHÚA NHẬT …