Trang chủ / Tag Archives: linh đạo

Tag Archives: linh đạo

April, 2018

  • 9 April

    Có một linh đạo cho giáo dân?

    Có một linh đạo cho giáo dân?

    Giáo Dân là thành phần đông đảo, có người nói chiếm tới 98% trong Giáo Hội nhưng lại không có một nền Linh Đạo nào cả. “Cách nay vài tháng tôi hỏi Linh Mục Nguyễn Thái Hợp về những tài liệu về Linh Đạo Giáo Dân, ngài bảo: cho đến …