Trang chủ / Tag Archives: lời chúa hằng ngày

Tag Archives: lời chúa hằng ngày

May, 2018

 • 16 May

  File Lời Chúa hái hàng ngày (phần 3)

  File Lời Chúa hái hàng ngày (phần 3)

  Ngay từ ban đầu tạo thành trời đất Chúa đã ban Lời quyền phép, Lời Chúa có mọi năng quyền để tạo dựng và biến đổi muôn vật. Chúa Giêsu quả quyết: “Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi!” (Mt, 24:35). Để các Kitô …

 • 16 May

  File Lời Chúa hái hàng ngày (phần 2)

  File Lời Chúa hái hàng ngày (phần 3)

  Ngay từ ban đầu tạo thành trời đất Chúa đã ban Lời quyền phép, Lời Chúa có mọi năng quyền để tạo dựng và biến đổi muôn vật. Chúa Giêsu quả quyết: “Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi!” (Mt, 24:35). Để các Kitô …

January, 2018

 • 28 January

  Lời Chúa để vác Thánh Giá theo Ngài

  Chúa không bảo chúng ta đi tìm Thập giá, nhưng là hãy vác lấy Thập giá mình. Một cách nào đó, không ai có thể thoát khỏi Thập giá trong cuộc sống…Đau khổ không phải là một đày đọa con người phải gánh chịu, mà là một phương thế nên thánh. …

 • 25 January

  Đặc sủng của Thiên Chúa (26.01.2018 – Lễ thánh Timôthê và thánh Titô, Giám mục)

  Lời Chúa: 2 Tm 1, 1-8 1Tôi là Phao-lô, Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, do ý muốn của Thiên Chúa, chiếu theo lời Thiên Chúa hứa ban sự sống vốn có trong Đức Ki-tô Giê-su,2 gửi anh Ti-mô-thê, người con yêu dấu. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức …

 • 25 January

  Con phải làm gì? (25.1.2018 – Thứ Năm – Thánh Phaolô Tông đồ, trở lại)

  Lời Chúa: Cv 22, 3-16 3 “Tôi là người Do-thái, sinh ở Tác-xô miền Ki-li-ki-a, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này; dưới chân ông Ga-ma-li-ên, tôi đã được giáo dục để giữ Luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên …

 • 24 January

  Lời Chúa Hằng Ngày: THỨ TƯ TUẦN 3 TN

  THỨ TƯ TUẦN 3 TN Bài đọc 1 2 Sm 7,4-17 Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, và Ta sẽ làm cho vương quyền nó được vững bền. Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 4 Đêm ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Na-than …