Trang chủ / Tag Archives: lòng can đảm

Tag Archives: lòng can đảm

April, 2018

  • 26 April

    Nhân đức trong gia đình: Can đảm

    Nhân đức trong gia đình: Can đảm

    “Hỡi những người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào” Tv 31,25 1. Thế nào là sự can đảm? Người cam đảm là người gan dạ khi đối diện với khó khăn. Họ cố gắng hoàn thành công việc dù hoàn cảnh khó khăn hay công việc …