Trang chủ / Tag Archives: ma quỷ không thể lẻn vào

Tag Archives: ma quỷ không thể lẻn vào

May, 2018

  • 22 May

    Ở đâu có Mẹ Maria, ở đó là mái ấm và m.a q.u.ỷ không thể lẻn vào

    Ở đâu có Mẹ Maria, ở đó là mái ấm và ma quỷ không thể lẻn vào

    Sáng Chúa nhật 28.01.2018, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại Đền Thờ Đức Bà Cả nhân dịp di chuyển bức ảnh Đức Mẹ có tước hiệu “Phần rỗi của dân thành Roma” (Salus Populi Romani). Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có ĐHY Giám quản Đền thờ …