Trang chủ / Tag Archives: mặc khải qua đôi mắt Chúa Giêsu

Tag Archives: mặc khải qua đôi mắt Chúa Giêsu

April, 2018

  • 3 April

    Những gì được mặc khải qua đôi mắt Chúa Giêsu

    Những gì được mặc khải qua đôi mắt Chúa Giêsu

    “Theo tôi hiểu về Ngài, thì Thiên Chúa khó mà hiểu được.” Đây là câu nói ưa thích của một linh mục, đây đúng là một nhận định khôn ngoan. Bất kỳ ai tự nhận là hiểu được Thiên Chúa, đều đang bị lừa phỉnh, bởi tín lý tiên quyết …