Trang chủ / Tag Archives: Nhìn biến cố trong niềm tin

Tag Archives: Nhìn biến cố trong niềm tin

March, 2018

  • 18 March

    Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc về với Chúa: Nhìn biến cố trong niềm tin

    Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc về với Chúa: Nhìn biến cố trong niềm tin

    Sau khi Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn từ nhiệm, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc nhận lãnh chức vụ Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM. Nhận lãnh công việc ở một địa phận lớn hơn, nhiều vấn đề hơn, tôi hiểu đó là cả sự hy …