Trang chủ / Tag Archives: nói và làm

Tag Archives: nói và làm

April, 2018

  • 4 April

    Nói và làm – không dễ để hoà hợp và đi đôi với nhau

    Nói và làm - không dễ để hoà hợp và đi đôi với nhau

    Nói và làm cùng phát xuất từ tư tưởng của một con người, nhưng không dễ để hoà hợp và đi đôi với nhau. Nói và làm là hai cách thức thể hiện tư tưởng của một con người. Nói và làm tác động và gắn bó với nhau, đến …