Trang chủ / Tag Archives: Nước Thiên Chúa

Tag Archives: Nước Thiên Chúa

May, 2018

  • 10 May

    Nước Trời phát triển nhờ Chúa Thánh Thần, không phải nhờ các kế hoạch

    Nước Trời phát triển nhờ Chúa Thánh Thần, không phải nhờ các kế hoạch

    Nước Thiên Chúa không phải là cuộc trình diễn, càng không phải là lễ hội, cũng chẳng thích hợp với những cuộc quảng cáo. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho Nước Trời phát triển, chứ không phải các kế hoạch mục vụ. Đức Thánh Cha chia sẻ như …