Trang chủ / Tag Archives: phân định ơn gọi

Tag Archives: phân định ơn gọi

April, 2018

  • 23 April

    Làm sao biết mình có Ơn gọi sống đời Thánh hiến?

    Làm sao biết mình có ơn gọi sống đời thánh hiến?

    Giáo Hội Việt Nam hiện nay là một trong số các Giáo Hội tại Châu Á đang có nhiều ơn gọi linh mục, tu sĩ. Nhiều bạn trẻ đang tiếp tục tìm đến các chủng viện, các dòng tu, đan viện, tu hội để xin được tìm hiểu ơn gọi …