Trang chủ / Tag Archives: Tội phá thai và giải vạ theo giáo luật

Tag Archives: Tội phá thai và giải vạ theo giáo luật

April, 2018

  • 24 April

    Tội phá thai và giải vạ theo giáo luật

    Tội phá thai và giải vạ theo giáo luật

    Trong những năm gần đây, tại nhiều nơi, phá thai đã trở thành chuyện thường tình và hợp pháp, hoặc ít là mặc nhiên. Vì thế Giáo luật thấy cần phải dự liệu hình phạt cho tội phạm này. I. KHÁI NIỆM Học lý đã tranh luận rất nhiều về …