Trang chủ / Tag Archives: Tội phá thai và giải vạ theo giáo luật

Tag Archives: Tội phá thai và giải vạ theo giáo luật

May, 2018

 • 14 May

  Khi nào con người có linh hồn?

  Khi nào con người có linh hồn?

  Theo Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, sự sống con người thực sự bắt đầu từ lúc nào? Và khi nào có linh hồn? Thánh Bộ Giáo Lý và Đức Tin, Huấn thị Donum Vitae dạy rằng: “Ngay từ giây phút thụ tinh, sự sống của mỗi người phải được …

April, 2018

 • 24 April

  Tội phá thai và giải vạ theo giáo luật

  Tội phá thai và giải vạ theo giáo luật

  Trong những năm gần đây, tại nhiều nơi, phá thai đã trở thành chuyện thường tình và hợp pháp, hoặc ít là mặc nhiên. Vì thế Giáo luật thấy cần phải dự liệu hình phạt cho tội phạm này. I. KHÁI NIỆM Học lý đã tranh luận rất nhiều về …