Trang chủ / Tag Archives: Trẻ em Bắc Triều Tiên được dạy rằng Kitô giáo là một điều xấu xa

Tag Archives: Trẻ em Bắc Triều Tiên được dạy rằng Kitô giáo là một điều xấu xa

April, 2018

  • 26 April

    Trẻ em Bắc Triều Tiên được dạy rằng Kitô giáo là một điều xấu xa, Thập giá là biểu tượng của ma quỷ

    Trẻ em Bắc Triều Tiên được dạy rằng Kitô giáo là một điều xấu xa, Thập giá là biểu tượng của ma quỷ

    Một người đào ngũ tại Bắc Triều Tiên đã tiết lộ rằng trẻ em sinh sống ở Bắc Triều Tiên được dạy rằng Kitô giáo là một điều xấu xa và Thập giá chính là một biểu tượng của ma quỷ. Những lời dạy dỗ này hiện đang được khắc …