Trang chủ / Tag Archives: vâng phục trong đời tu

Tag Archives: vâng phục trong đời tu

May, 2018

 • 8 May

  Vấn đề đối thoại trong vâng phục

  Vấn đề đối thoại trong vâng phục

  Để có một sự đồng tâm nhất trí giữa bề trên và bề dưới, đối thoại là điều rất cần thiết. Đó là một cuộc trò chuyện giữa hai bên về cùng một chủ đề nào đó, với dụng ý sẽ tìm ra một giải pháp chung cho tốt nhất …

 • 3 May

  Những rào cản của sự vâng phục trong đời tu

  Những rào cản của sự vâng phục trong đời tu

  Chúng ta đã biết rằng nếu vâng phục được tuân giữ tốt, nhờ sự nỗ lực của cả bề trên lẫn bề dưới, đời tu và sứ mạng của người tu sĩ sẽ sinh nhiều hoa trái. Điều đáng buồn là trong rất nhiều dòng tu, kiểu hoa trái này …