Trang chủ / Tag Archives: Vị giám mục của niềm vui

Tag Archives: Vị giám mục của niềm vui

March, 2018

  • 18 March

    Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc – Vị giám mục của niềm vui

    Thật là hạnh phúc với Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM trong cái nhìn đức tin của người Công giáo, khi Đức cha đã được an nghỉ tại nơi cung lòng Giáo hội Công giáo toàn cầu - Tòa thánh Vatican.

    Thật là hạnh phúc với Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM trong cái nhìn đức tin của người Công giáo, khi Đức cha đã được an nghỉ tại nơi cung lòng Giáo hội Công giáo toàn cầu – Tòa thánh Vatican. Thật vậy, …