Trang chủ / Tag Archives: (Video) Cựu Ước và Tân Ước tóm gọn trong 3 phút

Tag Archives: (Video) Cựu Ước và Tân Ước tóm gọn trong 3 phút

May, 2018

  • 29 May

    (Video) Cựu Ước và Tân Ước tóm gọn trong 3 phút

    1. Cựu Ước là Sách thánh của đạo Do Thái, hầu hết được viết bằng tếng Hi-bá-lai (tiếng Do Thái cổ), được thành hình trong khoảng năm 1000-100 trước Công Nguyên. Cực Ước được xếp theo bốn loại: ♦ Sách Luật: gồm 5 cuốn (còn gọi là Ngũ Kinh): Sáng …